Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Yönetim


Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL
Böüm Başkanı
 

Yrd. Doç. Dr. Can AKTAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
 

Yrd. Doç. Dr. İsmail DEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı

Mustafa ARSLAN
Bölüm Sekreteri