Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Yönetim


Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL
Böüm Başkanı
 

Dr. Öğr. Üyesi Can AKTAŞ
Bölüm Başkan Yardımcısı
 

Dr. Öğr. Üyesi İsmail DEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı

Mustafa ARSLAN
Bölüm Sekreteri