Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Önceki Yönetimler

Bölüm Başkanı Hocamız Görev Yaptığı Yıllar

Prof. Dr. İlhami YAVUZ

1994-1995

Prof. Dr. Necdet GÜDÜR

1995-1997

Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL

1997-1999

Prof. Dr. Uğur CAMCI

1999-2000/2001-2002

Prof. Dr. Neşet AYDIN

2002-2005

Prof. Dr. Kazım KAYA

2005-2008

Prof. Dr. Neşet AYDIN

2008-2011

Prof. Dr. Yakup HACI

2012-2015

Prof. Dr. Hüsnü BAYSAL

2015-...