Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

komisyon

İNTİBAK KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ENGİNOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sena ÖZEN

Öğr. Gör. Saniye CAN

 

ERASMUS & FARABİ KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ENGİNOĞLU

 

KALİTE GÜVENCESİ TEMSİLCİSİ

Dr. Öğr. Üyesi Aykut OR