Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Kalite Güvencesi Komisyonu

Matematik Bölümü Kalite Güvencesi Komisyon Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Aykut OR