Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Tarihçe

Bölümümüz ilk öğrencilerini 1994 yılında alarak öğretime başlamıştır. 2003-2013 yılları arasında II. Öğretim programı öğrenci alır iken 2014 yılından itibaren II. öğretim öğrenci alımı olmamaktadır.

Bölümümüzün öncelikli amacı, güçlü bir matematiksel alt yapı ile donanmış, problem çözme becerisine sahip temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsemiş ve aldığı eğitimle ülkemizin bilim hayatında, toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, çağdaş, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten özgün bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüzde Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Topoloji ve Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere 6 tane anabilim dalı bulunmaktadır. 2014-2015 yılı itibariyle 4 profesör, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi doktor, 2 öğretim görevlisi ve biri doktoralı olmak üzere 3 araştırma görevlisi ile eğitime devam eden bölümümüzün dört yüze yakın öğrencisi mevcuttur.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte toplam 130 kredilik ders alıp başarılı olan öğrencilerimiz "Matematikçi" unvanını alırlar.

Matematik bölümünden mezun olan öğrencilerimizin çalışma alanları arasında

·       Üniversitelerde akademisyenlik,

·       Özel öğretim kurumlarında öğretmenlik,

·       Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde orta öğretimde öğretmenlik,

·       Bankacılık ve Finans sektörü,

·       Web tasarımı ve yazılım sektörü,

·       Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer istatistik danışmalık şirketleri

bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra bölümümüzde 1997 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora programları açılmıştır. 2014-2015 yılı itibariyle 54 yüksek lisans ve 11 doktora öğrencisi bulunmaktadır.