Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Tarihçe

Bölümümüz ilk öğrencilerini 1994 yılında alarak öğretime başlamıştır. 2003 yılından itibaren II. Öğretim programına da öğrenci alınmaktadır.

Bölümümüzün öncelikli amacı, güçlü bir matematiksel alt yapı ile donanmış, problem çözme becerisine sahip temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsemiş ve aldığı eğitimle ülkemizin bilim hayatında, toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinebilecek, çağdaş, girişimci, kendine güvenen, bilgi üreten özgün bireyler yetiştirmektir.

Bölümümüzde Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Cebir ve Sayılar Teorisi, Geometri, Uygulamalı Matematik, Topoloji ve Matematiğin Temelleri ve Lojik olmak üzere 6 tane anabilim dalı bulunmaktadır. 2014-2015 yılı itibariyle 5 profesör, 6 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve ikisi doktoralı olmak üzere 7 araştırma görevlisi ile eğitime devam eden bölümümüzün dört yüze yakın öğrencisi mevcuttur.

Dört yıllık lisans eğitimi süresince zorunlu ve seçmeli derslerle birlikte toplam 130 kredilik ders alıp başarılı olan öğrencilerimiz "Matematikçi" unvanını alırlar.

Matematik bölümünden mezun olan öğrencilerimizin çalışma alanları arasında

·       Üniversitelerde akademisyenlik,

·       Özel öğretim kurumlarında öğretmenlik,

·       Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde orta öğretimde öğretmenlik,

·       Bankacılık ve Finans sektörü,

·       Web tasarımı ve yazılım sektörü,

·       Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer istatistik danışmalık şirketleri

bulunmaktadır.

Bunun yanı sıra bölümümüzde 1997 yılında yüksek lisans, 2009 yılında doktora programları açılmıştır. 2014-2015 yılı itibariyle 38 yüksek lisans ve 12 doktora öğrencisi bulunmaktadır.