Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü

Prof. Dr. Güçkan YAPAR'ın Semineri

..

9 Eylül Üniversitesi İstatisik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Güçkan YAPAR 12/06/2018 tarihinde bölümümüzde seminer vermiştir. Kendisine vermiş olduğu seminerden dolayı teşekkür ederiz.