Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü