Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Matematik Bölümü